25. 1. 2020  12:47 Gejza
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľuboš Ondriga, PhD.
Identifikační číslo: 36895
Univerzitní e-mail: qondriga [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Riadenie krokového motora s využitím assembleru
Autor: Ing. Ľuboš Ondriga, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Oponent:Ing. Igor Halenár, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Riadenie krokového motora s využitím assembleru
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnúť prepojenie krokového motora a osobného počítača za účelom jeho plynulého ovládania. Vytvorenie rozhrania medzi počítačom a krokovým motorom. V prvej časti práce som sa venoval základným definíciám a pojmom týkajúcich sa krokových motorov, ich základnému rozdeleniu, princípu činnosti a spôsobu riadenia. V druhej kapitole opisujem základný princíp riešenia tejto úlohy zo strany hardvérovej a aj softvérovej. V tretej kapitole je hlbšie rozpísaná hardvérová časť a taktiež popisujem jednotlivé komponenty potrebné k ovládaniu krokových motorov a elektrické schémy. Predposledná kapitola je venovaná problematike softvéru a zdrojového kódu. V záverečnej kapitole je obsiahnuté záverečné zhrnutie mojej práce. V mojej práci som sa zameral na riadenie krokového motora v aplikácii komínovej škrtiacej klapky, ktorá je určená pre zabudovanie do odťahovej rúry spalín spotrebičov pre plynné alebo kvapalné palivo a svojou funkčnosťou obmedzuje ich tepelné straty, čím znižuje spotrebu paliva.
Klíčová slova:riadenie, krokový motor, rozhranie, assembler


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně