25. 1. 2020  6:34 Gejza
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľuboš Ondriga, PhD.
Identifikační číslo: 36895
Univerzitní e-mail: qondriga [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh a riadenie LED orientačného osvetlenia
Autor: Ing. Ľuboš Ondriga, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Oponent:Ing. Michal Eliáš, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh a riadenie LED orientačného osvetlenia
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce je navrhnúť LED orientačné osvetlenie ako doplnok osvetlenia v rodinnom dome tvoreného kompaktnými úspornými žiarivkami, navrhnúť jeho napájanie, výkonné, riadiace časti, dizajn a jeho používaním docieliť minimalizovanie krátkodobého spínania osvetlenia s úspornými žiarivkami, predĺženie životnosti úsporných žiariviek, zníženie nákladov za energie a zvýšenie komfortu bývania. Práca je rozdelená do niekoľkých hlavných celkov. Prvým celkom je časť označená ako súhrn teoretických poznatkov. Predmetom druhého celku je analýza súčasného stavu. Nasledujúca časť popisuje štruktúru mnou navrhovaného zariadenia a prepojenie jednotlivých častí. Ďalej sa v práci venujem jednotlivým častiam systému, ich návrhu, konštrukcii, dizajnu a programovému vybaveniu. V záverečnej časti vyslovujem zhodnotenie mnou navrhovaného riešenia.
Klíčová slova:LED svetlá, fotovoltaické panely, mikrokontrolér, riadenie

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně