17. 1. 2020  15:16 Nataša
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľuboš Ondriga, PhD.
Identifikační číslo: 36895
Univerzitní e-mail: qondriga [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Návrh a implementácia metodiky zberu a spracovania dát pre ergonomický systém EAWS
Autor: Ing. Ľuboš Ondriga, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedoucí práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Oponent 1:doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc.
Oponent 2:Ing. Augustín Gese, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh a implementácia metodiky zberu a spracovania dát pre ergonomický systém EAWS
Abstrakt:Predložená dizertačná práca sa zaoberá návrhom a implementáciou metodiky zberu a vyhodnotenia dát pre ergonomický systém EAWS. Úvodná časť práce popisuje históriu ergonómie, jej úlohu v praxi a podáva prehľad vybraných ergonomických metód. Práca sa ďalej zaoberá identifikáciou oblastí hornej končatiny, v ktorých pôsobiaca sila je smerodajná pre bodové vyhodnotenie pre každý podľa EAWS definovaný typ aplikácie sily. Výberom vhodného snímača, návrhom jeho zapuzdrenia, určenie pozícií rozmiestnenia snímačov a určenie snímačov zúčastnených v procese vyhodnotenia každého podľa EAWS definovaného typu aplikácie sily. Návrhom metodiky kalibrácie použitého tenkovrstvového snímača FSR s ohľadom na jednoduchú implementáciu do programového vybavenia mikrokontroléra. Návrhom a realizáciou experimentálneho meracieho zariadenia pre overenie navrhnutých metodík a návrhom automatizovania procesu merania a bodového vyhodnotenia síl generovaných hornou končatinou podľa EAWS.
Klíčová slova:mikrokontrolér, FSR, EAWS

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně