Dec 12, 2019   3:14 p.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Current methods of control headlamps and associated equipment
Written by (author): Ing. Róbert Iván
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Súčasné metódy kontroly svetlometov a súvisiacich zariadení
Summary:Diplomová práca sa zaoberá s problematikou kontrolovania xenónových svetlometov na motorových vozidlách v technickej kontrole. Prvá časť diplomovej práce analyzuje súčasnú situáciu danej problematiky, uvádza podrobný popis zdroja svetelného žiarenia, konštrukcie svetlometov a popisuje súčasne používané systémy u xenónových výbojok. Druhá časť predloženej práce sa zaoberá s predpismi o svetlometoch. V tretej časti diplomovej práce je uvedená kontrola vozidiel, vybavených modernou konštrukciou svetlometov so zdrojom svetla tvoreným xenónovou výbojkou a ich senzorov.
Key words:snímače , xenónová výbojka, adaptívne svetlomety

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited