12. 12. 2019  11:52 Otília
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identifikační číslo: 3691
Univerzitní e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vplyv geometrie kanála hydraulických silentblokov na tlmiace charakteristiky
Autor: Ing. Vincent Mészáros
Pracoviště: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedoucí práce: Ing. Ján Danko, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv geometrie kanála hydraulických silentblokov na tlmiace charakteristiky
Abstrakt:Táto diplomová práca sa zaoberá vplyvom zmeny geometrie kanála hydraulických silentblokov na tlmiace charakteristiky, ktoré sa používajú v podvozkových mechanizmoch. Prvé kapitoly sa zaoberajú vznikom vibrácií v aute od budenia vozovky a ich vplyvom na človeka. V ďalších kapitolách sa uvádzajú základné typy silentblokov a ich použitie. V experimentálnej časti práce hlavná pozornosť sa venuje vplyvu dĺžky a veľkosti prierezu spojovacieho kanála na tlmiacu charakteristiku vybraného hydraulického silentbloku. V poslednej kapitole sú porovnané a vyhodnotené výsledky analytického výpočtu a reálneho merania.
Klíčová slova:hydraulický silentblok, tlmenie vibrácií, tuhosť, stratový uhol

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně