Nov 12, 2019   1:37 a.m. Svätopluk
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Influence of hydro bushings‘ channel geometry on the damping characteristics
Written by (author): Ing. Vincent Mészáros
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv geometrie kanála hydraulických silentblokov na tlmiace charakteristiky
Summary:Táto diplomová práca sa zaoberá vplyvom zmeny geometrie kanála hydraulických silentblokov na tlmiace charakteristiky, ktoré sa používajú v podvozkových mechanizmoch. Prvé kapitoly sa zaoberajú vznikom vibrácií v aute od budenia vozovky a ich vplyvom na človeka. V ďalších kapitolách sa uvádzajú základné typy silentblokov a ich použitie. V experimentálnej časti práce hlavná pozornosť sa venuje vplyvu dĺžky a veľkosti prierezu spojovacieho kanála na tlmiacu charakteristiku vybraného hydraulického silentbloku. V poslednej kapitole sú porovnané a vyhodnotené výsledky analytického výpočtu a reálneho merania.
Key words:hydraulický silentblok, tlmenie vibrácií, tuhosť, stratový uhol

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited