Dec 9, 2019   9:49 p.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The drivetrain of an electric racing car
Written by (author): Ing. Juraj Švitko
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Martin Bugár, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hnacia sústava športového automobilu s elektrickým pohonom
Summary:Hlavná téma diplomovej práce je pohon motokáry pomocou elektronického diferenciálu pozostávajúceho z dvoch elektromotorov. Aby boli lepšie znázornené výhody elektropohonu, bude porovnaný uvedený pohon s konvenčným pohonom, ktorý tvorí spaľovací motor. Hlavnú výhodu elektrického pohonu, čo sa týka jeho prevádzky, je možné vidieť aj v jeho nenáročnosti na údržbu, ekologickosti, nízkej hlučnosti. Čo sa týka jazdných vlastností, veľkú výhodu môžno vidieť v dosiahnutí maximálneho krútiaceho momentu v krátkom čase. Prvá kapitola bude rozoberať konvenčné pohony automobilov, druhá kapitola bude venovaná filozofii elektronického diferenciálu. V tretej kapitole bude opísaná funkcia a konštrukciu BLDC motora. Štvrtá kapitola bude venovaná športovým automobilom s elektropohonom. V piatej kapitole sa porovná elektrický pohon a spaľovací motor, šiesta kapitola bude o zostavení simulačného modelu, v siedmej kapitole vyhodnotíme simulácie.
Key words:elektromobil, BLDC elektromotor, jazdná dynamika, Matlab, Adams

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited