Nov 22, 2019   8:51 p.m. Cecília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Semi-active suspension element of motor vehicle
Written by (author): Ing. Richard Hasa, PhD.
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Semiaktívny prvok pruženia motorového vozidla
Summary:Predmetom práce je semiaktívny prvok pruženia motorového vozidla, ktorý sa rozširuje do sériovej výbavy automobilov. Práca je rozdelená do siedmych častí. V prvej časti je rozpracovaný jazdný komfort a jeho vplyv na posádku vozidla. Druhá časť sa venuje systémom pruženia, ktoré poznáme. Tretia časť je zameraná na semiaktívne tlmiče typu MagneRide a CDC s vysvetlením ich činnosti a možností riadenia. Štvrtá časť sa venuje matematickým modelom charakteristík semiaktívneho prvku pruženia, tie sú následne namodelované v programe Matlab. Piata časť je venovaná meraniu magnetoreologického tlmiča. V šiestej časti je riešený problém identifikácie parametrov modelu a v poslednej siedmej časti sa nachádza porovnanie a zhodnotenie, ako sa nameraný magnetoreologický tlmič zhoduje s teoretickým modelom tlmiča.
Key words:komfort, semiaktívny tlmič, magnetoreologická kvapalina

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited