12. 11. 2019  2:55 Svätopluk
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identifikační číslo: 3691
Univerzitní e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh a realizácia tlmiča vibrácií
Autor: Ing. Jozef Jánoš
Pracoviště: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedoucí práce: Ing. Ján Danko, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh a realizácia tlmiča vibrácií
Abstrakt:Cieľom práce bolo navrhnutie a zrealizovanie tlmiča vibrácií podľa vyšpecifikovaných požiadaviek dopytu od reálneho výrobcu, ktorý potreboval odfiltrovať vibrácie s frekvenciou 150 Hz v počuteľnom spektre. V prvej kapitole je analyzovaný konflikt pri pružení medzi pohodlím a bezpečnosťou ako aj jeho riešenie určitým kompromisom. Ďalej sú popisované nežiaduce javy -- hluk a vibrácie pôsobiace na pasažierov vozidla, ich vnímanie človekom a vplyv na jeho pohodlie a zdravie. Sú uvádzané príčiny vzniku týchto javov ako aj možnosti ich utlmenia alebo odstránenia. Druhá kapitola sa zameriava na silentbloky -- ich funkcie, jednotlivé charakteristiky a typy. Tretia kapitola popisuje teóriu kmitania pre vysvetlenie fungovania navrhovaného tlmiča vibrácií. V štvrtej kapitole bol zobrazený kompletný priebeh návrhu tlmiča vibrácií. Piata kapitola obsahuje opis výroby silentbloku vulkanizáciou, jeho kalibráciu, skúšky statických tuhostí a trhaciu skúšku. Nalisovaním vonkajšej objímky na silentblok bol v dvoch verziách vyrobený tlmič vibrácií, ktorý absolvoval merania dynamických tuhostí. Meranie úspešne prebehlo iba pri verzii 40 ShA, lebo vo verzii 50 ShA sa vytvorila pri meraní dýchajúca trhlina, ovplyvňujúca statické tuhosti a meranie nemohlo pokračovať. Šiesta kapitola sa venuje porovnaniu výpočtov s reálnymi výsledkami meraní. Všetky naše výpočty smerovali k tomu, že pri verzii 50 ShA dosiahneme požadovanú frekvenciu výrobcom. Verzia 40 ShA síce nedosahuje požadovanú frekvenciu, ale merania potvrdzujú, že naše výpočty boli správne. Určitými geometrickými úpravami, v zmysle citlivostnej analýzy, by bola požadovaná frekvencia dosiahnutá. Význam práce spočíva vo vytvorení postupu vývoja a výroby typu dielu automobilu, ktorý ešte na Slovensku v spoločnosti ZF Boge Elastmetall nebol vytvorený.
Klíčová slova:silentbloky, tlmiče vibrácií, pruženie automobilu, kmitanie, vibrácie, hluk, gumokovové diely

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně