Jan 18, 2020   2:26 a.m. Bohdana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design and realization of vibration damper
Written by (author): Ing. Jozef Jánoš
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a realizácia tlmiča vibrácií
Summary:Cieľom práce bolo navrhnutie a zrealizovanie tlmiča vibrácií podľa vyšpecifikovaných požiadaviek dopytu od reálneho výrobcu, ktorý potreboval odfiltrovať vibrácie s frekvenciou 150 Hz v počuteľnom spektre. V prvej kapitole je analyzovaný konflikt pri pružení medzi pohodlím a bezpečnosťou ako aj jeho riešenie určitým kompromisom. Ďalej sú popisované nežiaduce javy -- hluk a vibrácie pôsobiace na pasažierov vozidla, ich vnímanie človekom a vplyv na jeho pohodlie a zdravie. Sú uvádzané príčiny vzniku týchto javov ako aj možnosti ich utlmenia alebo odstránenia. Druhá kapitola sa zameriava na silentbloky -- ich funkcie, jednotlivé charakteristiky a typy. Tretia kapitola popisuje teóriu kmitania pre vysvetlenie fungovania navrhovaného tlmiča vibrácií. V štvrtej kapitole bol zobrazený kompletný priebeh návrhu tlmiča vibrácií. Piata kapitola obsahuje opis výroby silentbloku vulkanizáciou, jeho kalibráciu, skúšky statických tuhostí a trhaciu skúšku. Nalisovaním vonkajšej objímky na silentblok bol v dvoch verziách vyrobený tlmič vibrácií, ktorý absolvoval merania dynamických tuhostí. Meranie úspešne prebehlo iba pri verzii 40 ShA, lebo vo verzii 50 ShA sa vytvorila pri meraní dýchajúca trhlina, ovplyvňujúca statické tuhosti a meranie nemohlo pokračovať. Šiesta kapitola sa venuje porovnaniu výpočtov s reálnymi výsledkami meraní. Všetky naše výpočty smerovali k tomu, že pri verzii 50 ShA dosiahneme požadovanú frekvenciu výrobcom. Verzia 40 ShA síce nedosahuje požadovanú frekvenciu, ale merania potvrdzujú, že naše výpočty boli správne. Určitými geometrickými úpravami, v zmysle citlivostnej analýzy, by bola požadovaná frekvencia dosiahnutá. Význam práce spočíva vo vytvorení postupu vývoja a výroby typu dielu automobilu, ktorý ešte na Slovensku v spoločnosti ZF Boge Elastmetall nebol vytvorený.
Key words:silentbloky, tlmiče vibrácií, pruženie automobilu, kmitanie, vibrácie, hluk, gumokovové diely

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited