14. 12. 2019  12:05 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identifikačné číslo: 3691
Univerzitný e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Konštrukčný návrh tvarového dielu karosérie s použitím 3D skenovacieho zariadenia
Autor: Ing. Jozef Knotek
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ján Danko, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Bucha, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Konštrukčný návrh tvarového dielu karosérie s použitím 3D skenovacieho zariadenia
Abstrakt:Cieľom záverečnej diplomovej práce je konštrukčne navrhnúť tvarový diel karosérie automobilu za použitia 3D skenovacieho zariadenia. V prvej kapitole sú bližšie predstavené 3D skenovacie zariadenia a ich konkrétne využitie v oblasti automobilového priemyslu. Praktická časť diplomovej práce je zameraná na 3D skenovanie hlineného bočného spätného zrkadla automobilu s prevodom mračna bodov ako výstupu z 3D skenovacieho zariadenia na CAD model so zadefinovaním matematickej plochy modelu a prevod A-plochy na B-plochu. Záverečný krok praktickej časti predstavuje konštrukčný návrh tvarového dielu spĺňajúceho dizajnérske, funkčné a v neposlednom rade výrobné kritériá vrátane výkresovej dokumentácie.
Kľúčové slová:mračno bodov, CAD model, konštrukčný návrh, 3D skenovacie zariadenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene