Nov 21, 2019   7:32 a.m. Elvíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Electric drivetrain for scooter
Written by (author): Ing. Jakub Hlinka
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Milesich, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Elektrická hnacia sústava pre skúter
Summary:Obsahom tejto bakalárskej práce je predovšetkým návrh hnacej sústavy pre elektrický skúter. Pôvodný skúter bol osadený spaľovacím motorom , ktorý je nahradený elektrickým, pričom chceme zachovať pôvodné vlastnosti skútra. V prvej časti mojej bakalárskej práce sa budem sústrediť na súčasné trendy elektricky poháňaných skútrov a ich rozdelenie . V ďalších častiach sa budem venovať koncepčnému návrhu elektrickej hnacej sústavy a návrhu komponentov tejto sústavy. Taktiež bude súčasťou tejto bakalárskej práce výpočet jazdných vlastností navrhovanej hnacej sústavy a tiež bude obsahovať výkresovú dokumentáciu .
Key words:Elektrický, skúter, Pohon, Elektromotor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited