Nov 22, 2019   9:36 p.m. Cecília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Comparison of small cars
Written by (author): Ing. Martin Kapraľ
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Richard Hasa, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Porovnanie malých automobilov
Summary:Táto práca sa zaoberá porovnaním automobilov nižšej triedy alebo segmentu B a to vzhľadom na výkon, krútiaci moment, priestrannosť a ďalšie zvolené parametre. Práca je rozdelená do štyroch hlavných častí. V prvej časti práce je uvedený základný technický popis vybraných automobilov. Druhá časť práce je venovaná vzájomnému porovnaniu automobilov, ktoré je tvorené formou tabu-liek a z nich vynesených grafov. Taktiež tu sú stanovené hodnotiace kritériá pre hodnotenie súboru vybraných automobilov. V tretej časti je uvedený výpočet jazdnej dynamiky vybraných automobilov. Z výsledkov daných výpočtov sú zostrojené pílové diagramy a dynamické charakteristiky pre vybrané vozidlá. V poslednej časti sa nachádza vyhodnotenie vybraného súboru malých automobilov, na základe stanovených hodnotiacich kritérií.
Key words:motor, prevodovka, výkon, krútiaci moment

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited