Dec 13, 2019   5:40 a.m. Lucia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of a small motorcycle electric drive system
Written by (author): Ing. Andrej Melich
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Martin Bugár, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh elektrickej hnacej sústavy malého motocykla
Summary:Táto diplomová práca sa zaoberá prestavbou motocykla s hnacou sústavou so spaľovacím motorom na elektrickú hnaciu sústavu. Pojednáva o súčasnom stave elektrických motocyklov na trhu, ich konštrukcii a výkonových parametroch. Ďalej sú v nej vypočítané jednotlivé parametre oboch koncepcií a v dynamických charakteristikách porovnané. Cieľom práce je návrh elektrickej hnacej sústavy, ktorá bude parametrami zodpovedať pôvodnej koncepcii. Nachádzajú sa v nej konštrukčné návrhy jednotlivých komponentov hnacej sústavy a výkresy navrhnutých súčiastok sú vložené ako prílohy.
Key words:Prídavný prevod, Hybný hriadeľ, Elektrická hnacia sústava

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited