21. 1. 2020  9:37 Vincent
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identifikační číslo: 3691
Univerzitní e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh elektrickej hnacej sústavy pre vozidlo kategórie L7e
Autor: Ing. Peter Jenčík
Pracoviště: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedoucí práce: Ing. Ján Danko, PhD.
Oponent:Ing. Martin Bugár, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh elektrickej hnacej sústavy pre vozidlo kategórie L7e
Abstrakt:Cieľom práce je ponúknuť riešenie mestskej dopravy v podobe malého elek-tromobilu. Tieto vozidlá majú veľký význam pre mestskú prepravu, kde je potreba prevážať jednu prípadne dve osoby na krátke vzdialenosti. Vozidlá L7e s maximálnou prípustnou rýchlosťou 90km/h sú využiteľné aj na obchvatoch miest kde je minimálna rýchlosť stanovená na 65km/h. V tejto práci je navrhnutá hnacia sústava vozidla kategórie L7e jej mechanická časť s integrovanými elektrickými prvkami. To predstavuje z mechanickej časti elek-tromotor, prevod, diferenciál, a hnacie hriadele. Z elektrickej časti je to výpočet ka-pacity batérii zo simulácie jazdy pri stanovenom dojazde 120km. Pre vozidlo legisla-tívne obmedzené na prevádzkovú hmotnosť 400kg to prakticky znamená pomerne malú potrebnú energiu batérii, z čoho vyplýva ich množstvo a cena. To spolu s optimálnym hnacím mechanizmom bude výrazne vplývať na cenu celého vozidla. To spolu so snahou o čistejšiu dopravu favorizuje prepravu v týchto vozidlách.
Klíčová slova:hnací mechanizmus, elektromotor, prevod, dojazd vozidla

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně