Nov 17, 2019   11:35 p.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of an electric propulsion system for a category L7e vehicle
Written by (author): Ing. Peter Jenčík
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Martin Bugár, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh elektrickej hnacej sústavy pre vozidlo kategórie L7e
Summary:Cieľom práce je ponúknuť riešenie mestskej dopravy v podobe malého elek-tromobilu. Tieto vozidlá majú veľký význam pre mestskú prepravu, kde je potreba prevážať jednu prípadne dve osoby na krátke vzdialenosti. Vozidlá L7e s maximálnou prípustnou rýchlosťou 90km/h sú využiteľné aj na obchvatoch miest kde je minimálna rýchlosť stanovená na 65km/h. V tejto práci je navrhnutá hnacia sústava vozidla kategórie L7e jej mechanická časť s integrovanými elektrickými prvkami. To predstavuje z mechanickej časti elek-tromotor, prevod, diferenciál, a hnacie hriadele. Z elektrickej časti je to výpočet ka-pacity batérii zo simulácie jazdy pri stanovenom dojazde 120km. Pre vozidlo legisla-tívne obmedzené na prevádzkovú hmotnosť 400kg to prakticky znamená pomerne malú potrebnú energiu batérii, z čoho vyplýva ich množstvo a cena. To spolu s optimálnym hnacím mechanizmom bude výrazne vplývať na cenu celého vozidla. To spolu so snahou o čistejšiu dopravu favorizuje prepravu v týchto vozidlách.
Key words:hnací mechanizmus, elektromotor, prevod, dojazd vozidla

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited