Jan 20, 2020   7:46 a.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of electric powertrain for sport vehicle
Written by (author): Ing. Michal Bajo
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Martin Bugár, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh elektrickej hnacej sústavy pre športové vozidlo
Summary:Diplomová práca sa zaoberá návrhom elektrickej hnacej sústavy pre športové vozidlo. Prácu vieme rozdeliť do dvoch skupín, teoretickú a praktickú. V teoretickej časti bol vhodne zvolený návrh hnacieho mechanizmu a vhodný výberu usporiadania koncepcie vozidla. Na základe výpočtu jazdných odporov sa navrhli vhodné typy elektromotorov. Od ich návrhu sa ďalej odvíjal návrh na prevodový mechanizmus a veľkosť batérií. V praktickej časti je vymodelovaný návrh konštrukcie pre hnaciu sústavu v programe Catia V5.
Key words:elektromobil, prevodovka, elektromotor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited