16. 12. 2019  4:11 Albína
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identifikační číslo: 3691
Univerzitní e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh prívesu pre prepravu drevených domov
Autor: Ing. Michal Laták
Pracoviště: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedoucí práce: Ing. Ján Danko, PhD.
Oponent:Ing. Martin Bugár, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh prívesu pre prepravu drevených domov
Abstrakt:Táto práca sa venuje návrhu prívesu pre prepravu drevených domov o celkovej hmotnosti 3 500 kg, teda kategórie O2. Príves bude určený pre použitie na pozemných komunikáciách a v ľahkom lesnom teréne, pričom jeho maximálna povolená rýchlosť bude 100 km/h. V úvode sa práca zaoberá prívesmi a legislatívou, ktorá sa týka ich konštrukcie. Nasleduje prvotný návrh konštrukcie rámu prívesu. Postupne práca prechádza k analýzam konštrukcie a následne k optimalizácií na základe výsledkov analýz. Príves je analyzovaný z hľadiska pôsobenie síl od dreveného domu, síl od vozovky a síl, ktoré pôsobia pri jeho vyklopení. Hodnotí sa deformácia rámu a napätia, ktoré sa porovnávajú s dovoleným napätím. V poslednej časti je popísané pridanie nevyhnutných komponentov prívesu a je vytvorené finálne konštrukčné riešenie. V prílohách sa nachádza výkresová dokumentácia.
Klíčová slova:príves, konštrukcia rámu, drevený dom, pevnostná analýza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně