Feb 18, 2020   11:49 a.m. Jaromír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of a trailer for the transport of wooden houses
Written by (author): Ing. Michal Laták
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Martin Bugár, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh prívesu pre prepravu drevených domov
Summary:Táto práca sa venuje návrhu prívesu pre prepravu drevených domov o celkovej hmotnosti 3 500 kg, teda kategórie O2. Príves bude určený pre použitie na pozemných komunikáciách a v ľahkom lesnom teréne, pričom jeho maximálna povolená rýchlosť bude 100 km/h. V úvode sa práca zaoberá prívesmi a legislatívou, ktorá sa týka ich konštrukcie. Nasleduje prvotný návrh konštrukcie rámu prívesu. Postupne práca prechádza k analýzam konštrukcie a následne k optimalizácií na základe výsledkov analýz. Príves je analyzovaný z hľadiska pôsobenie síl od dreveného domu, síl od vozovky a síl, ktoré pôsobia pri jeho vyklopení. Hodnotí sa deformácia rámu a napätia, ktoré sa porovnávajú s dovoleným napätím. V poslednej časti je popísané pridanie nevyhnutných komponentov prívesu a je vytvorené finálne konštrukčné riešenie. V prílohách sa nachádza výkresová dokumentácia.
Key words:príves, konštrukcia rámu, drevený dom, pevnostná analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited