9. 12. 2019  9:27 Izabela
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identifikační číslo: 3691
Univerzitní e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Overenie konštrukčných vlastností letiskového prívesného vozíka
Autor: Ing. Boris Goga
Pracoviště: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedoucí práce: Ing. Ján Danko, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Bucha, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Overenie konštrukčných vlastností letiskového prívesného vozíka
Abstrakt:Prvá kapitola diplomovej práce pojednáva o základnom rozdelení prívesných vozíkov. Druhá časť sa zaoberá analýzou minimálneho polomeru zatáčania jazdnej súpravy na hranici stability. Táto kapitola pojednáva o tom aký ma vplyv výška ťažiska na polomer zatáčania. Na základe výsledkov je doporučená ideálna výšku nákladu. Tretia časť sa zaoberá analýzou bezpečnostnej brzdy prívesného vozíka. V tejto kapitole je vypočítaná potrebná prítlačná sila na ojo vozíka a následne určená účinnosť bezpečnostnej brzdy. Vo štvrtej časti je vykonaná pevnostná analýza častí prednej nápravy. Analyzujeme ojo vozíka, čap kolies a rámovú konštrukciu uchytenia čapu kolies. Piata časť sa zaoberá pevnostnou analýzou zadnej nápravy. Analyzovaná časť je most nápravy. Šiesta kapitola je zameraná na analýzu zavesenia bočníc prívesného vozíka. K práci bude doložená výkresová dokumentácia optimalizovaných častí.
Klíčová slova:bočnice, čap, náprava, polomer zatáčania, brzdná účinnosť, ojo

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně