Nov 18, 2019   2:36 a.m. Eugen
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Structural property validation of aiport towing trolley
Written by (author): Ing. Boris Goga
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Bucha, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Overenie konštrukčných vlastností letiskového prívesného vozíka
Summary:Prvá kapitola diplomovej práce pojednáva o základnom rozdelení prívesných vozíkov. Druhá časť sa zaoberá analýzou minimálneho polomeru zatáčania jazdnej súpravy na hranici stability. Táto kapitola pojednáva o tom aký ma vplyv výška ťažiska na polomer zatáčania. Na základe výsledkov je doporučená ideálna výšku nákladu. Tretia časť sa zaoberá analýzou bezpečnostnej brzdy prívesného vozíka. V tejto kapitole je vypočítaná potrebná prítlačná sila na ojo vozíka a následne určená účinnosť bezpečnostnej brzdy. Vo štvrtej časti je vykonaná pevnostná analýza častí prednej nápravy. Analyzujeme ojo vozíka, čap kolies a rámovú konštrukciu uchytenia čapu kolies. Piata časť sa zaoberá pevnostnou analýzou zadnej nápravy. Analyzovaná časť je most nápravy. Šiesta kapitola je zameraná na analýzu zavesenia bočníc prívesného vozíka. K práci bude doložená výkresová dokumentácia optimalizovaných častí.
Key words:bočnice, čap, náprava, polomer zatáčania, brzdná účinnosť, ojo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited