16. 12. 2019  8:02 Albína
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identifikační číslo: 3691
Univerzitní e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Overenie konštrukčných vlastností náprav prívesného vozíka pre mobilný kompresor
Autor: Ing. Mário Mišák
Pracoviště: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedoucí práce: Ing. Ján Danko, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Bucha, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Overenie konštrukčných vlastností náprav prívesného vozíka pre mobilný kompresor
Abstrakt:V diplomovej práci sa budeme venovať overeniu pevnostných vlastností prívesného vozíka, ktorý vyvinula firma KNOTT. K riešeniu tohto problému je možné dospieť použitím metódy konečných prvkov v systéme ANSYS Workbench. Práca sa skladá z piatich kapitol. Úvodná kapitola sa zameriava na funkciu a základné rozdelenie prívesných vozíkov. Druhá kapitola obsahuje teóriu a výpočet teoretických polomerov zatáčania podľa Ackermanovej geometrie. Tretia kapitola sa sústreďuje na pevnostnú analýzu jednotlivých častí a to mostu nápravy, uloženie náboja kolesa v moste nápravy, oja a kontrolu tyče riadenia na vzper. Štvrtá kapitola rovnako ako tretia pracuje s pevnostnou analýzou jednotlivých častí nápravy, avšak iba mostu nápravy a uloženia náboja kolesa v moste nápravy. Piata kapitola sa venuje teórii listových pružín a výpočtu novej deväť listovej pružiny, ktorá sa bude používať na oboch nápravách prívesného vozíka. V práci je priložený taktiež zostavný výkres novej deväť listovej pružiny.
Klíčová slova:listová pružina , ANSYS Workbench, MKP, prívesný vozík, statická analýza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně