Jan 24, 2020   5:14 p.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Verification of design characteristics axle the trailer for mobile compressor
Written by (author): Ing. Mário Mišák
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Bucha, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Overenie konštrukčných vlastností náprav prívesného vozíka pre mobilný kompresor
Summary:V diplomovej práci sa budeme venovať overeniu pevnostných vlastností prívesného vozíka, ktorý vyvinula firma KNOTT. K riešeniu tohto problému je možné dospieť použitím metódy konečných prvkov v systéme ANSYS Workbench. Práca sa skladá z piatich kapitol. Úvodná kapitola sa zameriava na funkciu a základné rozdelenie prívesných vozíkov. Druhá kapitola obsahuje teóriu a výpočet teoretických polomerov zatáčania podľa Ackermanovej geometrie. Tretia kapitola sa sústreďuje na pevnostnú analýzu jednotlivých častí a to mostu nápravy, uloženie náboja kolesa v moste nápravy, oja a kontrolu tyče riadenia na vzper. Štvrtá kapitola rovnako ako tretia pracuje s pevnostnou analýzou jednotlivých častí nápravy, avšak iba mostu nápravy a uloženia náboja kolesa v moste nápravy. Piata kapitola sa venuje teórii listových pružín a výpočtu novej deväť listovej pružiny, ktorá sa bude používať na oboch nápravách prívesného vozíka. V práci je priložený taktiež zostavný výkres novej deväť listovej pružiny.
Key words:listová pružina , ANSYS Workbench, MKP, prívesný vozík, statická analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited