Dec 12, 2019   2:28 a.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Modeling of semi-active damper of the motor vehicle suspension system
Written by (author): Ing. Martin Kroneraff
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Milesich, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie semiaktívneho tlmiča systému pruženia motorového vozidla
Summary:Automobily sú súčasťou každodenného života väčšiny ľudí na Zemi, no len málokto sa zamýšľa nad ich fungovaním do hĺbky. Jeden z najdôležitejších komponentov v automobile je tlmiaca sústava, štandardne tvorená tlmičom a pružinou. Je podstatnou z mnohých hľadísk, najmä z hľadiska bezpečnosti a pohodlia. Moderný trend je nastavený smerom, že sa snažíme upraviť tlmiacu sústavu vozidla takým spôsobom, aby sme maximalizovali pohodlie pri zachovaní stanovenej úrovne bezpečnosti a kontroly nad vozidlom. V tomto nám v moderných automobiloch napomáhajú najmä alternatívne spôsoby tlmenia, a to adaptívne, semiaktívne a aktívne tlmiace sústavy, teda sústavy navrhnuté tak, aby vedeli čo najoptimálnejšie reagovať na neustále meniace sa podmienky na ceste. Táto práca bude zameraná na semiaktívne tlmiace systémy a sústavy, využívajúce magnetoreologické tlmiče, ktoré sú vďaka svojej relatívne dostupnej cene už v dnešnej dobe použiteľné v najnovších vozidlách a tým pádom dostupné širokým masám populácie.
Key words:semiaktívne pruženie, Matlab/Simulink, magnetoreologický tlmič

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited