26. 1. 2020  19:07 Tamara
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identifikační číslo: 3691
Univerzitní e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Sedadlo ako prvok systému pruženia motorového vozidla
Autor: Ing. Lukáš Ďurian
Pracoviště: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedoucí práce: Ing. Ján Danko, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Milesich, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Sedadlo ako prvok systému pruženia motorového vozidla
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce bolo zhotoviť funkčný matematický model sedadla v prostredí Matlab/Simulink, ktorý by čo najhodnovernejšie popisoval pruţné a tlmiace vlastnosti sedadla pri budení vo zvislom smere. V úvodnej časti práce sú popísané účinky vibrácií na ľudské telo a zanalyzovaná konštrukcia sedadiel z hľadiska odpruţenia. V druhej časti práce sú rôzne moţnosti modelovania pruţných a tlmiacich vlastností sedadiel. V tretej časti je opísané experimentálne meranie sedadla a uvedené jeho namerané charakteristiky. Štvrtá časť práce sa zaoberá zhotovením Bouc-Wenovho modelu sedadla a jeho naladením pomocou nájdenia parametrov popisujúcich hysterézne správanie sedadla. V závere práce sú zhodnotené výsledky simulácie modelu.
Klíčová slova:vibrácie, Bouc-Wen, sedadlo, simulácia, hysterézia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně