19. 1. 2020  16:20 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identifikačné číslo: 3691
Univerzitný e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Sedadlo ako prvok systému pruženia motorového vozidla
Autor: Ing. Lukáš Ďurian
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ján Danko, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Milesich, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Sedadlo ako prvok systému pruženia motorového vozidla
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce bolo zhotoviť funkčný matematický model sedadla v prostredí Matlab/Simulink, ktorý by čo najhodnovernejšie popisoval pruţné a tlmiace vlastnosti sedadla pri budení vo zvislom smere. V úvodnej časti práce sú popísané účinky vibrácií na ľudské telo a zanalyzovaná konštrukcia sedadiel z hľadiska odpruţenia. V druhej časti práce sú rôzne moţnosti modelovania pruţných a tlmiacich vlastností sedadiel. V tretej časti je opísané experimentálne meranie sedadla a uvedené jeho namerané charakteristiky. Štvrtá časť práce sa zaoberá zhotovením Bouc-Wenovho modelu sedadla a jeho naladením pomocou nájdenia parametrov popisujúcich hysterézne správanie sedadla. V závere práce sú zhodnotené výsledky simulácie modelu.
Kľúčové slová:vibrácie, Bouc-Wen, sedadlo, simulácia, hysterézia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene