Nov 17, 2019   11:03 a.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of the scooter electric powertrain
Written by (author): Ing. František Barla
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Martin Bugár, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh elektrickej hnacej sústavy skútra
Summary:Predkladaná diplomová práca pojednáva o možnosti prestavby motocykla so spaľovacím motorom na motocykel s pohonom elektrickým. Pre využitie takéhoto konštrukčného riešenia je dôležité poznať súčasný stav trhu s elektro-motocyklami. O danej problematike pojednáva práca v prvej kapitole. V nasledujúcich kapitolách práca pojednáva o jazdných odporoch zvoleného motocykla a o jeho jazdných vlastnostiach. Ďalej sa práca venuje manuálnym výpočtom remeňového prevodu, ktorý je pre zvolené konštrukčné riešenie nevyhnutný. Výpočet je podložený výsledkami z matematického softvéru MITCalc. Práca sa ďalej venuje zástavbe navrhnutej elektrickej pohonnej sústavy do konštrukcie zvoleného motocykla. Obsahuje výkresovú dokumentáciu dielov, potrebných pre zabudovanie elektrickej hnacej sústavy do zvoleného motocykla.
Key words:Elektrický motocykel, Vložený prevod, Konštrukcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited