19. 1. 2020  21:03 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identifikačné číslo: 3691
Univerzitný e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Dynamické charakteristiky gumokovového uloženia elektromotora
Autor: Ing. Mário Beťák
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ján Danko, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Milesich, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Dynamické charakteristiky gumokovového uloženia elektromotora
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je zmeranie dynamickej charakteristiky silentbloku, ktorý slúži na uchytenie elektromotora pri vysokých frekvenciách. Prvá kapitola sa zaoberá všeobecne vibráciami a porovnáva vibrácie, ktoré vznikajú činnosťou spaľovacieho motora a elektromotora. Druhá kapitola je venovaná silentblokom, kde je uvedený ich stručný opis, rozdelenie a vysvetlená ich statická a dynamická charakteristika. Opis postupu a výsledne charakteristiky z MKP analýzy sú opísané v tretej kapitole. Štvrtá kapitola sa zaoberá laboratórnym meraním, teda postupom merania, opisom jednotlivých častí meracieho zariadenia a výslednou dynamickou charakteristikou. V poslednej kapitole sa porovnajú výsledky z merania získané z MKP analýzy a laboratórneho merania. Diplomová práca má v prílohe výkresovú dokumentáciu.
Kľúčové slová:Silentblok, Dynamická charakteristika, Metóda konečných prvkov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene