21. 1. 2020  8:48 Vincent
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identifikační číslo: 3691
Univerzitní e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Dynamické charakteristiky gumokovového uloženia elektromotora
Autor: Ing. Mário Beťák
Pracoviště: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedoucí práce: Ing. Ján Danko, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Milesich, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Dynamické charakteristiky gumokovového uloženia elektromotora
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je zmeranie dynamickej charakteristiky silentbloku, ktorý slúži na uchytenie elektromotora pri vysokých frekvenciách. Prvá kapitola sa zaoberá všeobecne vibráciami a porovnáva vibrácie, ktoré vznikajú činnosťou spaľovacieho motora a elektromotora. Druhá kapitola je venovaná silentblokom, kde je uvedený ich stručný opis, rozdelenie a vysvetlená ich statická a dynamická charakteristika. Opis postupu a výsledne charakteristiky z MKP analýzy sú opísané v tretej kapitole. Štvrtá kapitola sa zaoberá laboratórnym meraním, teda postupom merania, opisom jednotlivých častí meracieho zariadenia a výslednou dynamickou charakteristikou. V poslednej kapitole sa porovnajú výsledky z merania získané z MKP analýzy a laboratórneho merania. Diplomová práca má v prílohe výkresovú dokumentáciu.
Klíčová slova:Silentblok, Dynamická charakteristika, Metóda konečných prvkov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně