Nov 18, 2019   9:58 a.m. Eugen
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Dynamic stiffness of rubber bushing using CAE tools
Written by (author): Ing. Peter Bielesch
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Milesich, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Dynamická tuhosť silentbloku s použitím CAE nástrojov
Summary:Cieľom diplomovej práce je vytvorenie simulácie pomocou metódy konečných prvkov a porovnanie dynamickej charakteristiky s reálnym dielom. Na začiatku sa práca zaoberá všeobecnou analýzou NVH vo vozidlách . Druhá kapitola je venovaná zásadám podľa ktorých sa vytvára model pre metódu konečných prvkov. V ďalšej časti práce sa uplatňujú zásady modelovania silentblokou pri vytváraní simulácií v programe Abaqus. Štvrtá kapitola sa zaoberá laboratórnym meraním silentbloku a opisu meracieho stroja. V poslednej kapitole sú zobrazené výsledky.
Key words:Metóda konečných prvkov, Abaqus, Silentblok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited