12. 12. 2019  14:05 Otília
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identifikační číslo: 3691
Univerzitní e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Ideový návrh systému autonónmeho riadenia vozidla Urban concept
Autor: Bc. Ronald Kuba
Pracoviště: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedoucí práce: Ing. Ján Danko, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Milesich, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Ideový návrh systému autonónmeho riadenia vozidla Urban concept
Abstrakt:KUBA, Ronald: Ideový návrh systému autonónmeho riadenia vozidla Urban concept (Bakalárska práca). Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Ústav dopravnej techniky a konštruovania. Školiteľ: Ing. Ján Danko, PhD. Bratislava: SjF STU 2018. Počet strán: 46 Cieľom záverečnej práce je vytvorenie ideového návrhu systému autonómneho riadenia pre malý mestský elektromobil. V prvej kapitole sa čitateľ oboznámi so základnými pojmami a termínmi tejto oblasti a tiež spôsobom kategorizácie autonómnych vozidiel. Nasledujúca časť je zameraná na prieskum trhu a popis súčasných trendov v oblasti autonómnej mobility. Analýzou technického vybavenia potrebného pre jednotlivé úrovne autonómneho riadenia sa zaoberá tretia kapitola. Záverom práce je potom samotný návrh systému úrovne 5 pre vozidlo Urban Concept.
Klíčová slova:lokalizácia, dynamické mapovanie, autonómia vozidiel

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně