Nov 12, 2019   7:00 p.m. Svätopluk
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Conceptual design of autonomous driving system for Urban concept vehicle
Written by (author): Bc. Ronald Kuba
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Milesich, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ideový návrh systému autonónmeho riadenia vozidla Urban concept
Summary:KUBA, Ronald: Ideový návrh systému autonónmeho riadenia vozidla Urban concept (Bakalárska práca). Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Ústav dopravnej techniky a konštruovania. Školiteľ: Ing. Ján Danko, PhD. Bratislava: SjF STU 2018. Počet strán: 46 Cieľom záverečnej práce je vytvorenie ideového návrhu systému autonómneho riadenia pre malý mestský elektromobil. V prvej kapitole sa čitateľ oboznámi so základnými pojmami a termínmi tejto oblasti a tiež spôsobom kategorizácie autonómnych vozidiel. Nasledujúca časť je zameraná na prieskum trhu a popis súčasných trendov v oblasti autonómnej mobility. Analýzou technického vybavenia potrebného pre jednotlivé úrovne autonómneho riadenia sa zaoberá tretia kapitola. Záverom práce je potom samotný návrh systému úrovne 5 pre vozidlo Urban Concept.
Key words:lokalizácia, dynamické mapovanie, autonómia vozidiel

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited