Dec 16, 2019   10:49 a.m. Albína
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design and modification of bevel gear bearings of the rear axle drive
Written by (author): Ing. Jozef Cibula
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Milesich, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a modifikácia uloženia stáleho prevodu v rozvodovke pre zadný pohon
Summary:Práca sa zameriava na návrh ložísk určených pre uloženie stáleho prevodu v rozvodovke pre zadný pohon, čo bolo požadované zákazníkom. V prvej časti je popísaná činnosť diferenciálu, jeho druhy a prevody v ňom použité a ich kladné a negatívne vlastnosti. Ďalej je popísaná funkcia ložísk a základné druhy ložísk. Vytváranie schém, vizuálnych vyhotovení a komplikovaných výpočtov sa uskutočňovalo v konštruktérskom programe BearinX verzii 11.0. Praktická časť práce sa zaoberá už návrhom uloženia stáleho prevodu v rozvodovke osobného automobilu s poháňanými zadnými kolesami. Pre tento návrh boli vykonané výpočty pre zistenie životnosti navrhnutého uloženia. Neskôr toto uloženie bolo modifikované pre nedostatočnú životnosť ložísk pôvodného návrhu. Pre oba typy uloženia boli vykonané výpočty životnosti pre zmenenú vnútornú konštrukciu diferenciálu, na ktorých bolo pozorované ako táto zmena pôsobí na životnosť.
Key words:BearinX, valivé ložiská, prevody, rozvodovka, zaťaženie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited