15. 12. 2019  16:38 Ivica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identifikačné číslo: 3691
Univerzitný e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh mechanizmu nastavenia modulu predného svetlometu
Autor: Ing. Pavol Márius Javor
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ján Danko, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Milesich, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh mechanizmu nastavenia modulu predného svetlometu
Abstrakt:Obsahom diplomovej práce je návrh mechanizmu nastavenia modulu predného svetlometu. Prvá kapitola sa venuje svetlometu a jeho funkciám. V druhej kapitole sú uvedené legislatívne predpisy pre svetlomety, ktoré ovplyvňujú jeho konštrukciu. Tretia kapitola porovnáva mechanizmy nastavenia svetlometov používané v súčasnosti. V štvrtej kapitole je návrh novej koncepcie nastavovacieho mechanizmu. Ďalej nasleduje popis konštrukčného riešenia modulu, nastavovacieho a ovládacieho mechanizmu. V poslednej kapitole je uvedená pevnostná analýza nosného rámu modulu.
Kľúčové slová:svetlomet, kinematika, mechanizmus, nastavenie, modul, vozidlo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene