Nov 18, 2019   10:19 p.m. Eugen
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Conception and design of measuring equipment
Written by (author): Bc. Martin Polakovič
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Eduard Rojko, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Koncepcia a návrh meracieho prípravku
Summary:V modernej produkcii automobilov je nutnosť mera-nia pre zabezpečenie kvality a udržania stability procesu výroby. Komplexnosť moderných zvarkov karosérie vyžaduje použitie 3D meracích systémov pre zisťovanie odchýlok a vypracovanie účinných opatrení pre udržanie kvality. V automobilovom priemysle sa používajú viacere metódy a možnosti merania od historicky najstarších porovnávacích metód na kontúrových kalibroch až po progresívne metódy laserového skenovania použitelné pri metódach reverzného inžinierstva. Táto práca ďalej pojednáva o konštrukčnom riešení meracieho prípravku pre meranie hotovej karoséria osobného automobilu na portálovom meracom zariadení v automatickom režime CNC.
Key words:Kontaktné meranie, Merací prípravok, metódy merania


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited