Dec 14, 2019   12:22 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The ideological proposition of vehicle for Rally Dakar
Written by (author): Ing. Zdenko Baláž
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Matej, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ideový návrh automobilu pre Rally Dakar
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo upraviť vybrané vozidlo aby spĺňalo normy FIA (automobilovej federácie ) v kategórii T1 a T2 na typ závodu Cross - Country Rallies. Táto práca je rozdelená na viacej kapitol. V týchto kapitolách je spracovaná úprava motorového vozidla v súlade s platnými stanovami FIA. Motorové vozidlo mnou vybrané patrí do kategórie T2 ( kategória T2 je pre vozidlá sériovej výroby ). Snažím sa analyzovať a konštrukčne upraviť vozidlo podľa týchto požiadaviek a kritérií.
Key words:úprava, FIA, T2


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited