Nov 12, 2019   10:21 p.m. Svätopluk
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Options of regenerating of the braking energy in personal car
Written by (author): Ing. Andrej Herényi
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Kristína Pavlová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti regenerácie brzdnej energie osobných automobilov
Summary:Práca pojednáva o využití kinetickej energie cestného motorového vozidla počas jeho brzdenia. Tematicky je rozdelená do troch častí. V prvej časti popisuje rekuperáciu, ako jav využiteľný a využívaný v osobnej doprave za účelom zníženia spotreby a emisií. V druhej časti sú zosumarizované systémy používané vo vyrábaných osobných cestných motorových vozidlách. A v tretej časti je koncepčný návrh systému pre využívanie kinetickej energie brzdiaceho vozidla. Práca neobsahuje absolútne všetky realizované systémy rekuperácie, vzhľadom na ich prudký vývoj a implementáciu najmä v hybridných a elektrických vozidlách. Výrobcovia týmto dokazujú technickú vyspelosť svojich produktov a demonštrujú, že aj tento vysoko sofistikovaný systém, akým bezosporu brzdová sústava je, dokážu naďalej vyvíjať, rozširovať jeho možnosti a zdokonalovať ho.
Key words:regenerácia energie, brzdná energia , osobné vozidlo


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited