Nov 22, 2019   5:04 p.m. Cecília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:City bus with electro engine
Written by (author): Ing. Martin Válek
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Matej, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mestský elektrický autobus
Summary:V bakalarskej praci som spracoval možnosti využitia elektrického pohonu v autobusoch mestskej hromadnej dopravy. Prvá čast je venovaná súčastnému stavu. Stručne som popísal existujúce autobusy na elektrický pohon a zhrnul poznatky z nich . Druhá čast popisuje jednotlivé časti vozidiel s elektrickým pohonom. Konštrukčné a koncepčné riešenia pohonu. Možnosti, ktoré nám ponúkajú súčasné technologie z oblasti strojárenstva, elektrotechnického a chemického priemyslu. Novinky, ktoré by v blízkej budúcnosti mohli zaznamenať významné úspechy a sprístupnenie elektrického pohonu širokej verejnosti. A v záverečnej tretej časti je môj návrh návrh riešenia autobusu s elektrickým pohonom pre mestskú dopravu z prihliadnutím na ekonomické možnosti v našich podmienkach. Riešenie v jednoduchosti popisuje jazdné odpory pôsobiace na vozidlo počas jazdy. Z výpočtu som navrhol základné parametre motora a kapacitu trakčných batérii.
Key words:elektromobil, alternatívne zdroje, autobus

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited