17. 8. 2019  14:30 Milica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identifikačné číslo: 3691
Univerzitný e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh hybridnej hnacej jednotky pre mestský autobus
Autor: Ing. Samuel Húšek
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ján Danko, PhD.
Oponent:Ing. Michal Pavlov
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh hybridnej hnacej jednotky pre mestský autobus
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť hybridný pohon mestského autobusu. Práca najskôr analyzuje hybridný pohon a jeho druhy. Poskytuje prehľad niektorých existujúcich hybridných autobusov. Pomocou zistených jazdných požiadaviek boli navrhnuté elektromotory, ktoré budú poháňať autobus. K týmto elektromotorom bol ďalej navrhnutý invertor, akumulátor a generátor s invertorom. Navrhnutý bol aj spaľovací motor, ktorý poháňa generátor. Medzi spaľovací motor a generátor bol vypočítaný prevod. V ďalšej časti sa práca venuje návrhu planétovej prevodovky a vytvoreniu dynamickej charakteristiky autobusu s hybridným pohonom. V posledných kapitolách sa rieši aj rozmiestnenie komponentov hnacej sústavy v autobuse, ktoré je vidieť na obrázkoch vytvorených v programe Catia V5R17, zmena hmotnosti autobusu po úprave na hybridný pohon a úspora paliva.
Kľúčové slová:dynamická charakteristika, sériový hybrid, Hybridný pohon autobusu, jazdné odpory


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene