Feb 21, 2020   11:14 a.m. Eleonóra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The project of the hybrid drive unit for the urban bus
Written by (author): Ing. Samuel Húšek
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Michal Pavlov
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh hybridnej hnacej jednotky pre mestský autobus
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť hybridný pohon mestského autobusu. Práca najskôr analyzuje hybridný pohon a jeho druhy. Poskytuje prehľad niektorých existujúcich hybridných autobusov. Pomocou zistených jazdných požiadaviek boli navrhnuté elektromotory, ktoré budú poháňať autobus. K týmto elektromotorom bol ďalej navrhnutý invertor, akumulátor a generátor s invertorom. Navrhnutý bol aj spaľovací motor, ktorý poháňa generátor. Medzi spaľovací motor a generátor bol vypočítaný prevod. V ďalšej časti sa práca venuje návrhu planétovej prevodovky a vytvoreniu dynamickej charakteristiky autobusu s hybridným pohonom. V posledných kapitolách sa rieši aj rozmiestnenie komponentov hnacej sústavy v autobuse, ktoré je vidieť na obrázkoch vytvorených v programe Catia V5R17, zmena hmotnosti autobusu po úprave na hybridný pohon a úspora paliva.
Key words:dynamická charakteristika, sériový hybrid, Hybridný pohon autobusu, jazdné odpory


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited