Nov 16, 2019   11:16 p.m. Agnesa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Motor car with brake energy regeneration
Written by (author): Ing. Matej Bittner
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Michal Pavlov
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Osobný automobil s rekuperáciou brzdnej energie
Summary:Práca sa vo svojej prvej časti venuje rozboru európskych jazdných cyklov a zariadení zvyčajne používaných pre rekuperáciu brzdnej energie. V ďalšej časti prináša pohľad na momentálny stav vývoja veľkých svetových automobiliek v oblasti úsporných automobilov využívajúcich rekuperáciu. Tretia časť analyzuje hospodárenie vybraného vozidla s energiou počas európskeho jazdného cyklu. Na tomto základe potom prináša návrh sústavy pre zlepšenie energetickej účinnosti vozidla.
Key words:generátor, elektromotor, zotrvačník, rekuperácia, batérie, superkapacitor, Ford Focus


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited