12. 12. 2019  22:18 Otília
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identifikační číslo: 3691
Univerzitní e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Hodnotenie bezpečnosti a pohodlia jazdy motorového vozidla
Autor: Ing. Martin Hýll
Pracoviště: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedoucí práce: Ing. Ján Danko, PhD.
Oponent:Ing. Michal Pavlov
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Hodnotenie bezpečnosti a pohodlia jazdy motorového vozidla
Abstrakt:Pohodlie (komfort) a bezpečnosť jazdy automobilu spolu úzko súvisia. Hlavnými úlohami práce je analyzovať predpisy a normy, ktoré hodnotia vplyv kmitania na posádku motorového vozidla. Programom MSC.ADAMS vytvoriť virtuálny model motorového vozidla a pomocou neho pri zmene parametrov pruženia vyšetriť pohodlie a bezpečnosť jazdy. Pri navrhovaní hodnotiacich kritérií vyhodnotím získané dáta zo simulácií virtuálneho modelu automobilu. Výhodou zostavených hodnotiacich kritérií by malo byť jednoduché a rýchle dopracovanie sa k výsledku. Práca teda slúži na analýzu problematiky týkajúcej sa problematiky komfortu bezpečnosti a pohodlia jazdy motorového vozidla a ponúka pohľad na jednotlivé hľadiská bezpečnosti a pohodia jazdy.
Klíčová slova:simulácia, hodnotiace kritériá, bezpečnosť jazdy, kmitanie


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně