11. 12. 2019  8:55 Hilda
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identifikačné číslo: 3691
Univerzitný e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Hodnotenie bezpečnosti a pohodlia jazdy motorového vozidla
Autor: Ing. Martin Hýll
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ján Danko, PhD.
Oponent:Ing. Michal Pavlov
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hodnotenie bezpečnosti a pohodlia jazdy motorového vozidla
Abstrakt:Pohodlie (komfort) a bezpečnosť jazdy automobilu spolu úzko súvisia. Hlavnými úlohami práce je analyzovať predpisy a normy, ktoré hodnotia vplyv kmitania na posádku motorového vozidla. Programom MSC.ADAMS vytvoriť virtuálny model motorového vozidla a pomocou neho pri zmene parametrov pruženia vyšetriť pohodlie a bezpečnosť jazdy. Pri navrhovaní hodnotiacich kritérií vyhodnotím získané dáta zo simulácií virtuálneho modelu automobilu. Výhodou zostavených hodnotiacich kritérií by malo byť jednoduché a rýchle dopracovanie sa k výsledku. Práca teda slúži na analýzu problematiky týkajúcej sa problematiky komfortu bezpečnosti a pohodlia jazdy motorového vozidla a ponúka pohľad na jednotlivé hľadiská bezpečnosti a pohodia jazdy.
Kľúčové slová:simulácia, hodnotiace kritériá, bezpečnosť jazdy, kmitanie


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene