Nov 23, 2019   2:14 a.m. Klement
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design axle with electric drive for a Bus
Written by (author): Ing. Adam Grelik
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Michal Pavlov
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh nápravy s elektrickým pohonom pre autobus
Summary:Doteraz sa v autobusoch používali výhradne tuhé nápravy, ktoré sú tuhšie ako nezávislé zavesenie kolies a zaberajú menej miesta, ale oproti nezá-vislému zaveseniu ponúkajú nižší komfort. Preto som sa rozhodol navrhnúť nezávislé zavesenie kolies zadnej nápravy autobusu s elektromotormi v kolesách. Elektromotor má maximálny krútiaci moment od nulových otáčok, a tak je vhodný na rozjazdy vozidla a prácu v nízkych rýchlostiach. Pri pohone elektromotormi v kolesách sa nedá použiť klasická prevodovka, preto sa využí-vajú planétové, v ktorých sa dá vyvodiť veľký prevodový pomer. Kinematika zavesenia kolesa hrá dôležitú úlohu pri určovaní dĺžky a sklonu ramien licho-bežníkovej nápravy. Čím je pól nápravy ďalej od stredovej osi autobusu, tým sa bude pri prepružení uhol výchylky kolesa menší.
Key words:elektromotor, nezávislé zavesenie, hybrid


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited