Nov 21, 2019   4:38 p.m. Elvíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of hybrid electric drive train for the truck
Written by (author): Ing. Filip Plačko
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Michal Pavlov
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh hybridnej hnacej sústavy pre nákladné vozidlo
Summary:Cieľom diplomovej prace je navrhnúť hybridnú hna-ciu sústavu pre nákladný automobil. Porovnaním súčasných aplikácií a vzhľa-dom na účel a prevádzku nákladného vozidla bol vybraný paralelný hybridný hnací systém. Pomocou riešenia prevádzkových a jazdných odporov bolo možne navrhnúť základné parametre komponentov paralelného hybridného systému. Na základe požadovaných dynamických vlastnosti automobilu a vzhľadom na vybraný elektromotor boli vypočítané parametre planétovej prevodovky. V ďalšej časti boli rozobrane konkrétne režimy jazdy navrhnutej hybridnej hnacej sústavy jej vplyv na dynamické vlastnosti au-tomobilu. V poslednej časti boli umiestnene jednotlivé komponenty do modelu nákladného automobilu Avia D120 na ktorý sme danú sústavu aplikovali. V závere boli zhodnotene výhody navrhnutého sys-tému v porovnaní s konvenčným pohonom.
Key words:hybridná hnacia sústava, hybridný nákladný automobil, hybridná koncepcia usporiadania


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited