16. 12. 2019  11:21 Albína
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identifikační číslo: 3691
Univerzitní e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Rekuperácia brzdnej energie
Autor: Ing. Marek Blaho
Pracoviště: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedoucí práce: Ing. Ján Danko, PhD.
Oponent:Ing. Eduard Rojko, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Rekuperácia brzdnej energie
Abstrakt:Práca sa zameriava na otázku opätovného využívania brzdnej energie automobilov. Je rozdelená do troch hlavných kapitol. V prvej kapitole sa za zameriava na teoretické možnosti získania, uloženia a využitia brzdnej energie za účelom zníženia spotrebovaného paliva alebo elektrickej energie a emisií. Spomenuté sú aj rôzne zásobníky energie kam možno brzdnú energiu uložiť od konvenčných batérií až po superkondenzátory. V druhej kapitole sa hovorí o systémoch používaných v praxi a reálnych problémoch použitia. V poslednej časti práce je rozobraný návrh systému pre rekuperáciu energie, výpočet ušetrenej energie pri jeho použití a návrh komponentov zabezpečujúcich tento systém. Vzhľadom na prudký vývoj v oblasti hybridných technológií v automobilovom priemysle nie je možné v práci zahrnúť všetky možnosti.
Klíčová slova:brzdenie, brzdná energia, rekuperácia

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně