Nov 22, 2019   6:53 p.m. Cecília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Recuperation of braking energy
Written by (author): Ing. Marek Blaho
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Eduard Rojko, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rekuperácia brzdnej energie
Summary:Práca sa zameriava na otázku opätovného využívania brzdnej energie automobilov. Je rozdelená do troch hlavných kapitol. V prvej kapitole sa za zameriava na teoretické možnosti získania, uloženia a využitia brzdnej energie za účelom zníženia spotrebovaného paliva alebo elektrickej energie a emisií. Spomenuté sú aj rôzne zásobníky energie kam možno brzdnú energiu uložiť od konvenčných batérií až po superkondenzátory. V druhej kapitole sa hovorí o systémoch používaných v praxi a reálnych problémoch použitia. V poslednej časti práce je rozobraný návrh systému pre rekuperáciu energie, výpočet ušetrenej energie pri jeho použití a návrh komponentov zabezpečujúcich tento systém. Vzhľadom na prudký vývoj v oblasti hybridných technológií v automobilovom priemysle nie je možné v práci zahrnúť všetky možnosti.
Key words:brzdenie, brzdná energia, rekuperácia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited