12. 12. 2019  6:31 Otília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identifikačné číslo: 3691
Univerzitný e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Možnosti spätného využitia brzdnej energie v automobile
Autor: Ing. Michal Ondriska
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ján Danko, PhD.
Oponent:Ing. Vladimír Staňák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Možnosti spätného využitia brzdnej energie v automobile
Abstrakt:Bakalárska práca popisuje premenu kinetickej energie na využiteľnú energiu v procese brzdenia. Z obsahovej stránky je rozdelená do štyroch častí. Úvodná časť opisuje základnú charakteristiku rekuperácie a teóriu brzdenia. V druhej časti sa nachádza teoretický rozbor možností rekuperácie v osobných automobiloch a základné zásobníky energie. Nasledujúca časť v sebe zahŕňa súčasný stav využívania rekuperácie vo vozidlách a ukážku osobných automobilov. V záverečnej časti je uvedený koncepčný návrh rekuperačného zariadenia pre zvolené vozidlo. Práca neobsahuje úplne všetky možnosti premeny kinetickej energie, pretože systém je stále vo fáze vývoja a zdokonaľovania, hlavne v hybridných vozidlách a elektromobiloch, ktoré sa produkujú v čoraz väčšom počte.
Kľúčové slová:rekuperácia, brzdná energia, kinetická energia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene