20. 11. 2019  17:48 Félix
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identifikační číslo: 3691
Univerzitní e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vplyv zvislého kmitania na pohodlie a bezpečnosť jazdy vozidla
Autor: Ing. Gabriel Bednár
Pracoviště: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedoucí práce: Ing. Ján Danko, PhD.
Oponent:Ing. Martin Vančo
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv zvislého kmitania na pohodlie a bezpečnosť jazdy vozidla
Abstrakt:Práca sa zaoberá predovšetkým s analýzou vplyvov, ktoré pôsobia na pohodlie a bezpečnosť motorových vozidiel. Je spracovaný súhrn potrebných teoretických znalostí, legislatívnych požiadaviek a dôležitých vedeckých disciplín potrebných k riešeniu danej problematiky. Čitateľ je oboznámený s aktuálnymi metódami projektovania, tvorbou virtuálneho prototypu a optimalizáciou pružných elementov podvozku vozidla v prostredí programu MD Adams od spoločnosti MSC.Software. Na konci diplomovej práce je spracovaný virtuálny model ľudského organizmu a sedadla vodiča. Hlavnou úlohou práce je porovnanie virtuálnych vozidiel a návrh vhodných hodnotiacich kritérií pre analýzu bezpečnostných ukazovateľov a pohodlia vozidiel. Každý výsledok je podopretý výpočtami a grafmi pomocou softvéru MD Adams.
Klíčová slova:bezpečnosť jazdy, pohodlie jazdy, parametre pruženia, simulácie, hodnotiace kritériá, MD Adams, virtuálny model

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně