Jan 18, 2020   1:11 a.m. Bohdana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Effect of vertical vibration on the comfort and safety of the vehicle driving
Written by (author): Ing. Gabriel Bednár
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Martin Vančo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv zvislého kmitania na pohodlie a bezpečnosť jazdy vozidla
Summary:Práca sa zaoberá predovšetkým s analýzou vplyvov, ktoré pôsobia na pohodlie a bezpečnosť motorových vozidiel. Je spracovaný súhrn potrebných teoretických znalostí, legislatívnych požiadaviek a dôležitých vedeckých disciplín potrebných k riešeniu danej problematiky. Čitateľ je oboznámený s aktuálnymi metódami projektovania, tvorbou virtuálneho prototypu a optimalizáciou pružných elementov podvozku vozidla v prostredí programu MD Adams od spoločnosti MSC.Software. Na konci diplomovej práce je spracovaný virtuálny model ľudského organizmu a sedadla vodiča. Hlavnou úlohou práce je porovnanie virtuálnych vozidiel a návrh vhodných hodnotiacich kritérií pre analýzu bezpečnostných ukazovateľov a pohodlia vozidiel. Každý výsledok je podopretý výpočtami a grafmi pomocou softvéru MD Adams.
Key words:bezpečnosť jazdy, pohodlie jazdy, parametre pruženia, simulácie, hodnotiace kritériá, MD Adams, virtuálny model

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited